Algemene informatie en boekingsvoorwaarden


I. Algemeen
De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde
informatie onvolledig is. B-Home with us sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site. Aan de afbeeldingen van de getoonde accommodaties kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden verleend. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend.

II. Boeking/Betaling
U kunt het gewenste object online, telefonisch of per e-mail reserveren. U ontvangt per omgaande een boekingsbevestiging van ons. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging: 50% binnen 5 dagen na uw reservering; 50% te betalen uiterlijk 3 weken voor aankomst. Bij een boeking op korte termijn dient u het totale huurbedrag in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd uw boeking te annuleren. Bij elke boeking dient u een borgsom te betalen.

III. Annulering
U kunt uw boeking uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij het annuleren van uw boeking zijn de volgende percentages, alsmede de boekingskosten, verschuldigd:
• Tot 61 dagen voor aankomst: 20% van de huursom.
• Vanaf 60 dagen tot 35 dagen voor aankomst: 50% van de huursom.
• Vanaf 34 dagen tot 7 dagen voor aankomst: 90% van de huursom.
• Vanaf 7 dagen tot 0 dagen voor aankomst: 100% van de huursom.

Indien u niet arriveert op de afgesproken aankomst dag of eerder vertrekt dan de geboekte
vertrekdatum, bent u de totale reissom verschuldigd. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. De bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden niet voor omboekingen die uit coulance zijn gedaan. Annuleringen van omboekingen zijn slechts mogelijk tegen betaling van de volledige huursom.

IV. Annulering door de bemiddelaar
Mochten wij door onvoorziene omstandigheden de boeking niet kunnen realiseren, dan krijgt de huurder direct een vergelijkbaar of beter object aangeboden ter vervanging. Indien de huurder niet akkoord gaan met dit alternatief, wordt de reeds betaalde huur onmiddellijk gerestitueerd. Verdergaande aanspraken van de huurder worden in dit geval uitgesloten.

V. Bemiddeling
B-Home with us treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder.

VI. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid
De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansprakelijk voor schade toegebracht aan het huurobject en de inventaris ervan. Iedere huurder heeft de plicht melding te maken van schade, die tijdens zijn/haar huurperiode is ontstaan door zijn/haar toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder.

Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het terugbetalen van de ingehouden borg
verandert niets aan de plicht van de huurder om eventuele schade te vergoeden. B-Home with us is
gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.

VII. Overbezetting en het houden van huisdieren
Gebruik van het object door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onherroepelijke,
onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het aangeduide aantal personen is inclusief kinderen en baby's. Dit geldt ook voor het meebrengen van een huisdier, waarvan in het contract geen melding is gemaakt.

VIII. Opladen van elektrische auto

Het is niet toegestaan om tijdens het verblijf van de huurder zijn/haar auto op te laden via een regulier stopcontact of laadpaal van de gehuurde. Indien dit geconstateerd wordt door B-home with us, danwel de eigenaar of beheerder, wordt er een boete opgelegd van € 250,-. Eventuele kosten voor reparatie of storingen aan het elektriciteitsnet worden tevens in rekening gebracht bij de huurder.

IX. Klachten
Indien er iets niet in orde is met uw geboekte verblijf, of indien het niet overeenkomt met de beschrijving, bent u verplicht B-Home with us hierover per omgaande te informeren. Wij doen dan ons best, het
probleem in kwestie zo snel mogelijk op een voor u bevredigende manier op te lossen. Indien uw klacht niet bevredigend opgelost kan worden, moet u deze binnen 7 dagen na afloop van de reis nogmaals schriftelijk bij B-Home with us indienen. Het verlaten van het object zonder B-Home with us over uw klacht tte informeren leidt tot het verlies van alle rechten op schadevergoeding of compensatie.

Download hier de algemene voorwaarden.